نمایش 49–64 از 102 نتیجه

نمایش 16 24 32

بذر گوجه فرنگی ترایفل ژاپنی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری سفید

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی زیبای آبی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی چروکی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی زرد بوته ای

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری زیتونی قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی پیش رس CH

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی زنبور عسل

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی پومودورو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی کوچک

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی برندی واین مشکی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری زرد

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری مخلوط

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی آناناسی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بیف استیک قرمز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی کلوز فرانسه

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.