نمایش 1–16 از 18 نتیجه

بذر انگور فرنگی قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بلوبری

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی بونسای قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی چند ساله

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی خیلی بزرگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی سفید آناناسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی صخره ای

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی قرمز کوچک

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر چوکبری سیاه

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت زرد

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت سفید

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر روآن بری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فیسالیس زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فیسالیس قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجی بری قرمز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.