مشاهده همه 8 نتیجه

بذر اسفناج آبی برگ بامبو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج بی تیغ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج تیغ دار

۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج خردل ژاپنی قرمز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج رونده قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج شاهرودی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر بیبی اسفناج سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر بیبی اسفناج قرمز کیتن

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.