نمایش 1–16 از 206 نتیجه

بذر آرتیشو بنفش روماگنا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آرتیشو بنفش رومانسکو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آرتیشو سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر آندیو سالادی سفید صورتی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج آبی برگ بامبو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج بی تیغ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج تیغ دار

۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج خردل ژاپنی قرمز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج رونده قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر اسفناج شاهرودی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ تربچه

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر علوفه ای

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر قندی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر بیبی اسفناج سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر بیبی اسفناج قرمز کیتن

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.