نمایش 1–16 از 330 نتیجه

بذر بادمجان اودامالپت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بلند بنفش چینی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بلند سیاه

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بنفش بلند

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان ترش پرزدار

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان رزا بیانکا

۳۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان زرد تایلندی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سبز بلند لوئیزیانا

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سفید تخم مرغی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سفید دلمه ای

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سفید سولانیوم

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سفید گوست باستر

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سیاه زیبا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر بادمجان قرمز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان قرمز ترکی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان قرمز گرد

۱۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.