نمایش 1–16 از 87 نتیجه

بذر آلبالو محلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آلوچه بویین زهرا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ابریشم ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر ازگیل جنگلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم تراب

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پلانتانید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا جینانلا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر افرا روبروم قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر انار

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر بادام شیرین

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر پاپایا رد لیدی پاکوتاه

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پیچ اناری

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.2 گرم بذر میباشد.

بذر پیرکانترا میوه نارنجی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر چلغوز

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.