نمایش 1–16 از 1910 نتیجه

نمایش 16 24 32

بذر گل رز

۶,۰۰۰ تومان
گل رز یک گیاه گل دار چند ساله می باشد. از تیره گل سرخ است که 150 تا 300 گونه

بذر گردو آمریکایی

۴۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر گل رز میکس 10 رنگ

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر باریجه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر اسپرس (سرده)

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر خیار پر بار داووس

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کاج نوئل آبی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر رز رونده قرمز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر چمن دایکوندرا

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم بذر میباشد.

بذر درخت پرتقال

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گل نیلوفر آبی

۱۲,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر نخل واشنگتن

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر وشا (بیلهر)

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کرفس کوهی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.5 گرم بذر میباشد.

بذر آویشن شیرازی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر درخت گردو چندلر

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.