نمایش 1–16 از 33 نتیجه

بذر استیپا باربات

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادام زمینی

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد غلاف میباشد.

بذر برگ انجیری فر

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پیچ اناری

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.2 گرم بذر میباشد.

بذر پیرکانترا میوه قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر پیرکانترا میوه نارنجی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر جانکاس دارت آبی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر جونی پروس آبی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت پیچ امین الدوله

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر درخت زنگوله

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه آکوبا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه به ژاپنی

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه بونسای فلفل صورتی

۲۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه پروتیا اکسیما

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه پروتیا تلوپا

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه پروتیا رپنز

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.