نمایش 1–16 از 114 نتیجه

افرا سبز شیرین

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر آکاسیا چتری

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر ابریشم ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم تراب

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پلانتانید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پوست کاغذی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا تاتار

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا جینانلا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر افرا روبروم قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا ژاپنی خونی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا سرخ کارولینا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا کورال ژاپنی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر بامبو آبی

۳۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر بامبو رنگی

۳۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر بامبو سبز

۲۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.