نمایش 1–16 از 44 نتیجه

بذر ابریشم ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم تراب

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پلانتانید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا جینانلا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر افرا روبروم قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت ابریشم مصری

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت ارغوان

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت افرا زرد

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت افرا سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت افرا قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت افرا قرمز شیرین

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت اقاقیا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر درخت اکالیپتوس

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.2 گرم بذر میباشد.

بذر درخت بادام ارژن

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت باران طلایی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.