مشاهده همه 12 نتیجه

بذر آلبالو محلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آلوچه بویین زهرا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر انار

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر بادام شیرین

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت بادام تلخ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر زرد آلو

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر شفتالو

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فندق

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گردو آمریکایی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر گردو خوشه ای

۱۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر گردو سوزنی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.