نمایش 1–16 از 80 نتیجه

بذر آلبالو محلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آلوچه بویین زهرا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ازگیل جنگلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر انار

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر انار سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر انگور رنگين كمان

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادام شیرین

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بونسای انجیر خوشه ای

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پاپایا رد لیدی پاکوتاه

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پاپایا گرد

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پاملو

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر پشن فروت ارغوانی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پشن فروت سبز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پشن فروت صورتی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر تمبر هندی مخملی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر توت آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.