نمایش 1–16 از 69 نتیجه

بذر اسفناج بی تیغ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج تیغ دار

۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر اسفناج شاهرودی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر علوفه ای

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر قندی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر پیازچه زرد اردستانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر پیازچه سفید

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر پیازچه قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر ترب سفید کشیده

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه آلبالویی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه بلند بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ کشیده

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه سرخاب

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه شانکیو نیمه بلند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.