مشاهده همه 12 نتیجه

بذر برگ چغندر سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر علوفه ای

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر قندی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد ارغوانی

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد بیبی

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد پرتغالی

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد زرد روشن

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد صورتی

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد هفت رنگ

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر سوییس چارد زرد قناری

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر سوییس چارد سفید

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.