مشاهده همه 5 نتیجه

بذر برگ چغندر سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر علوفه ای

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر قندی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر سوئیس چارد قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوییس چارد سفید

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.