مشاهده همه 15 نتیجه

بذر برگ تربچه

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ترب سبز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر ترب سفید کشیده

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر ترب سفید گرد

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر ترب سیاه گرد

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر ترب گوشتی قرمز چینی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر تربچه آلبالویی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه بلند بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دایکون

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ کشیده

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه سرخاب

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه شانکیو نیمه بلند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر تربچه کامت

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه میکس 7 رنگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.