مشاهده همه 6 نتیجه

بذر ترب سفید کشیده

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه آلبالویی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه دو رنگ کشیده

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه سرخاب

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه کامت

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.