مشاهده همه 6 نتیجه

بذر جعفری ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر جعفری پیچ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر جعفری فرنگی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر گشنیز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر گشنیز پایه بلند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر گشنیز محلی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.