نمایش 1–16 از 17 نتیجه

بذر ريحان سبز مبارکه

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان ابلق

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان اوپال تیره

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان بنفش

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان بوته ای کوتوله یونانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان دارچینی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان سبز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان سبز افغانی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان سبز ایتالیایی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان قرمز آتشین

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان کاهویی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان گنووس ایتالیایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان لیمویی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان مقدس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان ناپولتانو

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 گرم بذر میباشد.