مشاهده همه 7 نتیجه

بذر ريحان سبز مبارکه

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان بنفش

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان بوته ای کوتوله یونانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر ریحان سبز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان سبز افغانی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان قرمز آتشین

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.