نمایش 1–16 از 35 نتیجه

بذر سبزیجات بیبی میکس

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر میکرو گرین ریحان سیاه

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکرو گرین سیاهدانه

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکرو گرین کینوا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین آرگولا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین آفتابگردان

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین آمارانت

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین اسفناج

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین بامیه

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین پیازچه

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین تربچه

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین جعفری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین چغندر

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین چیا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین خرفه

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر میکروگرین رازیانه

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.