نمایش 1–16 از 25 نتیجه

بذر آرتیشو بنفش روماگنا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آندیو سالادی سفید صورتی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر سبزیجات سالاد میکس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر کاسنی سبز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کاسنی فرنگی رز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 15 عدد بذر میباشد.

بذر کاسنی فرنگی میکس

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو باتاویا سبز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو برگ بلوطی قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو برنز میگنونت

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو پرایزهد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو پیچ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کاهو پیچ کره

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 40 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو رسمی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 3 گرم بذر میباشد.

بذر کاهو رومین سبز

۱۲,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو سالاد بول قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو سوزنی قرمز

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.