مشاهده همه 6 نتیجه

بذر کرفس اصفهانی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر کرفس ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر کرفس بلند یوتا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 40 عدد بذر میباشد.

بذر کرفس فرنگی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کرفس کوهی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.5 گرم بذر میباشد.

بذر کرفس وحشی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.