مشاهده همه 4 نتیجه

بذر کلم بروسل

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ بازار کپنهاگ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم قمری بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کلم کیل قرمز روسی

۱۲,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.