نمایش 1–16 از 26 نتیجه

بذر آرتیشو سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر شیکوری قرمز گرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کلم برگ سبز استوانه ای جرسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم بروسل

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم بروسل بنفش

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم بروکلی بنفش

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کلم بروکلی رومانسکو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم بروکلی سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پاک چوی بنفش

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پک چوی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ بازار کپنهاگ

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ طلایی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ قرمز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 0.5 گرم بذر میباشد.

بذر کلم قمری بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کلم قمری سفید

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر کلم کیل توسکانا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.