نمایش 209–224 از 239 نتیجه

نمایش 16 24 32

بذر شلغم شوگوین

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ بازار کپنهاگ

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کالیش

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر برگ چغندر علوفه ای

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر سیر وحشی یا سیر خرسی

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر سالاد برنت

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر شنبلیله یونانی

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر شیکوری سالادی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کاهو پرایزهد

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر میکروگرین گندم سیاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر شلغم بنفش و سفید

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر کرفس فرنگی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر تربچه شانکیو نیمه بلند

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر برگ چغندر قندی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر ریحان تایلندی کاپرائو

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر سوییس چارد سفید بلند

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.