نمایش 1–16 از 505 نتیجه

بذر اسفناج آبی برگ بامبو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان آفریقایی توگا بلند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان اودامالپت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بلند بنفش چینی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بلند سیاه

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بنفش بلند

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان ترش پرزدار

۱۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان دلمه ای زرد

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان دلمه ای میکس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان دلمه ای ویولتا

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان راگبی تایلندی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان رزا بیانکا

۳۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان زرد تایلندی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان زرد تخم مرغی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان زینتی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.