نمایش 1–16 از 53 نتیجه

بذر بادمجان اودامالپت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان بلند بنفش چینی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان سفید سولانیوم

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بادمجان کرمیت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه قرمز بورگندی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه مخملی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر پیاز سفید شیرین اسپانیایی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر پیاز قرمز بورگوندی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر پیاز میکس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر میباشد.

بذر خیار چنبر ارمنی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سیب سبز ریچارد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار مکزیکی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ذرت بنفش و سفید میکس

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر ذرت توت فرنگی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.