مشاهده همه 7 نتیجه

بذر بامیه تگزاسی

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه حنایی بامیه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه سلطانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر بامیه قرمز بورگندی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بامیه مخملی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.