نمایش 1–16 از 21 نتیجه

بذر خیار آفریقایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار اصفهانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خیار بیت آلفا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خیار پر بار داووس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خیار ترشی شمالی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار جوجه تیغی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 8 عدد بذر میباشد.

بذر خیار چنبر

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر خیار چنبر ارمنی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار چنبر سلطانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار دستگردی اصفهانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خیار زرد زیردریایی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سبز معطر خاردار هیبرید

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سفید تایلندی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سفید معطر

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سفید مینیاتوری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.