مشاهده همه 14 نتیجه

بذر بیبی لبو پابلو

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر چغندر قند

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر چغندر لبویی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر چغندر لبویی زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر شلغم آمریکایی بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر شلغم ایرانی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر شلغم بنفش و سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر شلغم سفید تخم مرغی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر شلغم شوگوین

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر شلغم هفت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لبو سرخ ردرویت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لبو سفید

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر لبو سیلیندرا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لبو قرمز ملکه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.