نمایش 1–16 از 40 نتیجه

بذر پپینو ملون

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه آتشین

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه آناناسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه پوست سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه تیل آتشی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه خاتونی

۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر خربزه درختی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه درگزی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه راه راه تایلندی

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه سبز علم دار

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه سوسکی گرمساری

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه شمام سفید

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه مولات

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه مینو

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر خربزه مینیاتوری

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه هامی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.