نمایش 1–16 از 27 نتیجه

بذر خربزه آتشین

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه آناناسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه پوست سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه تیل آتشی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه خاتونی

۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر خربزه سبز علم دار

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه سوسکی گرمساری

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه شمام سفید

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه مینو

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر خربزه هامی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه هانی دیو گوشت زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خربزه هانی دیو گوشت سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر خریزه ایوانکی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر دست انبو

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر طالبی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر طالبی تو سبز ساوه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.