مشاهده همه 15 نتیجه

بذر فلفل دلمه ای بشقابی میکس

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای زرد ایتالیایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سبز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سبز ایتالیایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سبز ایرانی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سبز کم رنگ

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سفید

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سیاه

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای سیاه بلند

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای میکس ایتالیایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای نارنجی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل کاپی قرمز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.