نمایش 1–16 از 68 نتیجه

بذر فلفل اجی دو سی سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل اجی دو سی قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل اجی دو سی میکس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل اجی دو سی نارنجی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بند انگشتی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بنفش کاین

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بوت چولوکیا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو ابلق

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو سیاه

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو نارنجی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل پادرون

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل پتر میکس

۷۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل پوبلانو

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.