مشاهده همه 13 نتیجه

بذر فلفل تند زبان شیطان

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای قرمز ایتالیایی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل دلمه ای میکس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل روح سفید

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل زرد عقربی موروگا

۲۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل سبز خیلی تند

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل سبز سرانو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل سبز شیرین

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل شکلاتی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل عقربی تیرینیداد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل قرمز پابلند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل مجارستانی تند

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.