مشاهده همه 11 نتیجه

بذر هندوانه آر اس ۵۷

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه آناناسی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه ابوجهل نیجریه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه الماس سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه چارلستون گری

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه دیمی زرد

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر هندوانه دیمی قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر هندوانه کریمسون قرمز کشیده

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه کنگو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه کوچک شیرین

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر هندوانه ماه و ستاره

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.