نمایش 1–16 از 39 نتیجه

بذر کدو آجیلی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر کدو اردکی سبز

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو بمبی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو پوست کاغذی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل (کدو حلوایی)

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 گرم بذر میباشد.

بذر کدو تنبل آبی هیوبارد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل آتلانتیک

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل انجیری

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل توربن ها

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل چارلیستون ببری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل حلوایی تایگر

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل زینتی میکس

۱۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل سبز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل سبوی دار کاساوو

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل سفید بلند

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.