مشاهده همه 10 نتیجه

بذر کدو توپی زرد

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو توپی سبز تیره

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو توپی سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو خورشتی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر کدو خورشتی رندی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو سبز تیره

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو ستاره ای زرد

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو ستاره ای سفید

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کدو مسما زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.