نمایش 1–16 از 71 نتیجه

بذر گوجه آزویچکا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری زیتونی ببری

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری زیتونی زرد

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری زیتونی قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه چری نارنجی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه زیتونی بلاش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی آس 55

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بدبختی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بلستار

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بنفش روسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بیف استیک تولا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بیف استیک قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی پومودورو

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی پیش رس CH

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی تاکسی زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.