نمایش 1–16 از 22 نتیجه

بذر گوجه آزویچکا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بلستار

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی بیف استیک تولا

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی ترایفل ژاپنی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی جشن طلایی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی خرمالو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی رنگین کمان

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی سان مارزانو

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی سایز بسیار بزرگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی سیاه زیبا

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی کوچک

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی مسافرین

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی میکس

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.