مشاهده همه 11 نتیجه

بذر انگور فرنگی قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بلوبری

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر چوکبری سیاه

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت زرد

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت سفید

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر روآن بری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فیسالیس زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فیسالیس قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه بری سیاه

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجی بری قرمز

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوس بری بنفش

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.