نمایش 1–16 از 32 نتیجه

بذر انگور فرنگی سفید

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر انگور فرنگی سیاه

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر انگور فرنگی قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر اورنج بری

۱۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بلک بری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بلوبری

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بوی سن بری

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر توت قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر چوکبری سیاه

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت بنفش

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت زرد

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت سفید

۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر دراگون فروت نارنجی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر رازبری طلایی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر رازبری قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر روآن بری

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.