مشاهده همه 5 نتیجه

بذر چمن آفتاب خارجی

۲۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 گرم بذر میباشد.

بذر چمن ایرانی

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 گرم بذر میباشد.

بذر چمن دایکوندرا

۲۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم بذر میباشد.

بذر چمن سایه خارجی

۲۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 گرم بذر میباشد.

بذر چمن مونت کارلو

۷,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.