نمایش 1–16 از 37 نتیجه

نمایش 16 24 32

کود هربان 150 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 150 گرم کود هربان است.

کود NPK 0 30 20

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 4 5 40

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 12 12 36

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 20 20 20

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود گرانوله هیومیک اسید

۴۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 گرم کود است.

کود گرانوله نیترو فسفر

۴۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 گرم کود است.

کود مخصوص ریشه زایی گیلدا

۳۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود آهن 6%

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 30 10 10

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 15 50 5

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود NPK 10 52 10

۱۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود منگنز

۱۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

قارچ کش وتابل 50%

۱۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود کامل پتوس گیلدا

۵۰,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.

کود هیومیک اسید گیلدا

۳۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود است.