مشاهده همه 15 نتیجه

بذر زردک

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 2 گرم بذر میباشد.

بذر هویج

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 گرم بذر میباشد.

بذر هویج اسکارلت نانت

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج اطلس

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر هویج بنفش

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج بنفش اژدها

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج پودر قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج تیپ تاپ نانت

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج دانورس

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر هویج زرد

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج سفید برفی

۱۳,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر هویج سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج قرمز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج وحشی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر هویج وحشی تاج

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.