مشاهده همه 10 نتیجه

بذر توت فرنگی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی بونسای قرمز

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی چند ساله

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی خیلی بزرگ

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی زرد

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی سفید آناناسی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی صخره ای

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی قرمز کوچک

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی کاماروسا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر توت فرنگی گاویتا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.